Unique Selling Points

 • Onvergelijkbaar in kennis en ervaring
 • Gezonde tarieven en voorwaarden
 • Een specialistisch netwerk
 • Het roer gaat zeker om

Financiële strategie

Met inzicht in en grip op uw financiële en fiscale situatie kunt u met overtuiging en in samenspraak beslissingen nemen. Nebbio…. ziet Financiële strategie dan ook als basis van haar dienstverlening aan medici en paramedici en is een terugkerend onderwerp van gesprek.

Financiële planning is een vaag begrip want wat valt er nu te plannen in een leven vol onzekerheden, een onbestendig  overheidsbeleid en onvoorspelbare rente- en beursstanden? Nebbio…. spreekt dan ook liever van Financiële strategie, is kritisch en maakt het praktisch door bij het aangaan van een relatie met zorgprofessionals de huidige financiële situatie beeldend en in detail in kaart te brengen.

Uitgangspunt van Financiële strategie is het bespreken en vaststellen van gezamenlijk doelen en wensen ten aanzien van o.a. het gewenste besteedbare inkomen en het beschermen van inkomen en vermogen. Jaarlijks of vaker worden deze doelen en wensen getoetst aan de ontwikkelingen. Nebbio…. stelt het zichzelf als doel om ook het rendement van uw financiële huishouding te verbeteren door u onafhankelijk te informeren over het optimaliseren van uw hypotheekconstructie, uw verzekeringen, uw pensioen, uw spaarrekeningen en uw beleggingen. De verbeteringen zijn vaak simpel en starten met het reduceren van provisies en kosten in bestaande producten en het optimaliseren van goed renderende producten. Een veelzeggend voorbeeld hiervan is de “woekerpolis”. Een beleggingsverzekering met vooral kosten die als gevolg van tegenvallende rendement bovenmatig zijn geworden. Daarentegen is de traditionele Spaarhypotheek juist een prachtig instrument om zonder risico’s uw rendement te verhogen.

Nebbio…. begeleidt medici en paramedici die weinig tijd, kennis en belangstelling in financiële en fiscale zaken hebben of de eigen planning bevestigd willen zien worden. U kunt ons benaderen voor:

 • een analyse van uw huidige en toekomstige financiële en fiscale situatie
 • een second opinion over uw financiële producten en uw financiële- en fiscale positie
 • inzicht in de gevolgen van het aankopen van een nieuwe woning,  een toe- of uittreding, de koop- of verkoop van een praktijk, studerende kinderen etc.
 • advies over het inkomen bij staking van de onderneming, pensionering, overlijden en arbeidsongeschiktheid
 • beschermen van uw inkomen en uw vermogen
 • advies over het inrichten van een beleggingsportefeuille
 • advies over vermogensoverdracht (schenken), testamenten en huwelijkse voorwaarden
 • het opstellen van diverse akten en het uitvoeren van verrekenbedingen
 • het verzorgen van een  successie-aangifte

Door gebruik te maken van het softwarepakket FIGLO brengen wij snel en doeltreffend in beeld wat het nemen van financiële beslissingen of juist het uitstellen daarvan voor gevolgen hebben. Nebbio…. biedt met FIGLO u en/ of uw adviseur de mogelijkheid de invoer te raadplegen, te muteren, scenario’s te berekenen en documenten te bewaren. Door zelf uw vaste lasten in te voeren houdt u uzelf een spiegel voor en krijgt u meer inzage in en grip op uw uitgaven. Voor een voorbeeld bekijkt u de FIGLO output door middel van het aanklikken van de link.

Nebbio…. verzorgt de financiële rapportage van FIGLO bij voorkeur in combinatie met het verzorgen van de jaarrekening en persoonlijke belastingaangifte en biedt hiermee gegarandeerd meerwaarde ten opzichte van de dienstverlening van het traditionele accountantskantoor. Dit doe Nebbio…. bijvoorbeeld door jaarlijks een financiële rapportage toe te voegen aan uw aangifte. De extra rapportage kost bij het aangaan van de relatie eenmalig wat extra tijd maar levert u in de opvolgende jaren rust, inzicht, koers en absoluut rendement. Nebbio…. legt namelijk de verbinding tussen uw financiële en fiscale positie.

Durft u de uitdaging aan te gaan of blijft u vertrouwen op adviezen van adviseurs die afhankelijk zijn of zijn geweest van een verdienmodel dat gebaseerd is of is geweest op provisies en de verkoop van producten?

Met Nebbio…. weet u waar u aan toe bent!

 

Bel Nebbio....
06 31947636