Unique Selling Points

  • Onvergelijkbaar in kennis en ervaring
  • Gezonde tarieven en voorwaarden
  • Een specialistisch netwerk
  • Het roer gaat zeker om

Huisvesting

Nieuwe huisvesting moet een feestje zijn en start met een tijdige voorbereiding. Met nieuwe huisvesting wordt invulling gegeven aan moderne wensen ten aanzien van samenwerking met (para)medische collega’s, substitutie, ZBC’s en 1,5 lijn. Nebbio…. ontzorgt en heeft kennis en ervaring om met u nieuwe huisvesting te realiseren en behoedt u voor veel voorkomende valkuilen.

Tot een aantal jaren geleden werd nieuwe huisvesting in de eerstelijn veelal gerealiseerd door woningbouwcorporaties die het belang van moderne eerstelijns gezondheidszorg in de buurt onderkenden. Deze activiteiten konden destijds rekenen op borging vanuit de Wet. Corporaties konden op deze wijze huisvesting aanbieden tegen gunstige huurcondities. Helaas behoort het realiseren van huisvesting voor eerstelijnszorg tegenwoordig tot de commerciële activiteiten van corporaties en we zien als gevolg hiervan dat de toename van nieuwe centra sindsdien stagneert.

Om toch nieuwe huisvesting te realiseren is de eerstelijns zorgprofessional aangewezen op commerciële projectontwikkelaars, beleggers of het alternatief zelf kopen en/ of ontwikkelen. Commerciële partijen zijn veelal niet bekend met de BTW-vrijstelling van medische diensten en de extra investeringen in “inbouw” en het eisenpakket zoals voorgeschreven door het team Bouwadvies-LHV. Gevolg is dat het traject lang loopt, er veel kosten worden gemaakt maar de huurprijs zelden reëel is. Uiteraard kunnen wij u begeleiden wanneer u voornemens bent zelf of samen te investeren in nieuwe huisvesting maar ook als u wilt gaan huren.

Recente ontwikkelingen in de tweedelijn hebben als gevolg dat o.a. medisch specialisten al dan niet in samenwerking met de ziekenhuizen laag-complexe zorg anders willen organiseren. Vaak worden er dan nieuwe afspraken gemaakt over in- of externe huisvesting. Nebbio…. werkt de businesscase samen tot in de details uit, begeleidt bij gesprekken en onderhandelingen en organiseert commitment, contracten en (alternatieve) financiering.

Bel Nebbio....
06 31947636