Unique Selling Points

  • Onvergelijkbaar in kennis en ervaring
  • Gezonde tarieven en voorwaarden
  • Een specialistisch netwerk
  • Het roer gaat zeker om

De naam Nebbio…. (Nebbioleau) is een knipoog naar zowel de koninklijke druif uit Piëmonte als naar het Franse woord voor water. Waardecreatie tegen een reële prijs.

Nebbio…. is een advieskantoor dat zich richt op vraagstukken gerelateerd aan de zorg. Nebbio…. is in 2013 opgericht door Henk Jan Riemeijer (52 jaar) en adviseert zorgorganisaties en organisaties die werken met en voor de zorg in het midden en noorden van Nederland. Hiertoe werkt Nebbio… ook met regelmaat samen met specialisten van grotere advieskantoren.

“Adviseren uit overtuiging dat de zorg anders georganiseerd moet worden”

Nebbio…. is gespecialiseerd in het praktisch vertalen van actuele en academische vraagstukken gerelateerd aan de zorg die voortkomen uit snel veranderende maatschappelijke en politieke omstandigheden waarin de kosten van de zorg beheersbaar moeten blijven, de kwaliteitsbeleving moet stijgen en de ervaren gezondheid moet stijgen (Triple Aim). Nebbio…. gelooft in de beweging van behandelen naar voorkomen en het kritisch beoordelen van profielen van organisaties die vooral nog gebaseerd zijn op een betaling per verrichting waarbij de waarde van de verrichting lang niet altijd voldoende met evidence wordt onderbouwd.

“Chronische zorg proactief en innovatief organiseren en financieren”

Nebbio…. is partner om het “onmogelijke” mogelijk te maken. Nebbio…. is en wordt vaak betrokken bij innovatieve initiatieven op het gebied van zorg op afstand, VBHC, substitutie en anderhalvelijnszorg en laat zich met regelmaat inhuren door zorggroepen, MSB’s en financiële instellingen om het gesprek over een meer persoonsgerichte vorm van chronische zorg te voeren.

Nebbio…. biedt denk, bestuurs en organisatiekracht op het gebied van “integrator services”.

“De zorg in haar kracht. Regisseren in plaats van administreren”

Als laatste stimuleert Nebbio…. professionals in de zorg en zorgorganisaties om proactief de regie terug te nemen over hoe de zorg integraal, efficiënt en patiëntvriendelijk kan worden georganiseerd. Uiteraard staat de cliënt hierbij centraal maar ook het proces en de professional zelf! Nebbio….gaat met u de uitdaging aan de huidige wijze waarop o.a. de huidige eerstelijnszorg is georganiseerd te verbeteren.

Contact

  • Om snel te beoordelen of wij iets voor u kunnen betekenen

    Klikt u hier