Unique Selling Points

  • Onvergelijkbaar in kennis en ervaring
  • Gezonde tarieven en voorwaarden
  • Een specialistisch netwerk
  • Het roer gaat zeker om

De naam Nebbio…. (Nebbioleau) is een knipoog naar zowel de koninklijke druif uit Piëmonte als naar het Franse woord voor water. Waardecreatie tegen een reële prijs.

Nebbio…. is een advieskantoor voor professionals in de zorg en (vernieuwende) zorgorganisaties.Nebbio…. is in 2013 opgericht door Henk Jan Riemeijer en adviseert (para)medici, samenwerkingsverbanden en (para)medische organisaties in het midden en noorden van Nederland. Hiertoe werkt Nebbio… met regelmaat samen met specialisten op deelgebieden. Op het moment bestaan de werkzaamheden van Henk Jan volledig uit het maken van strategisch zorginkoopbeleid voor De Friesland.

“Adviseren uit overtuiging dat de zorg anders georganiseerd moet worden”

Nebbio….  is gespecialiseerd in het praktisch vertalen van actuele en academische vraagstukken gerelateerd aan de zorg die voortkomen uit  snel veranderende maatschappelijke en politieke omstandigheden waarin de kosten van de zorg beheersbaar moeten zijn, de kwaliteitsbeleving moet stijgen en de ervaren gezondheid moet stijgen (Triple Aim).

Op dit moment is Nebbio…. actief op het gebied van het managen van een maatschap specialisten en het managen van een aantal programma’s/ concepten voor een opdrachtgever die innovatieve transmurale zorgconcepten ontwikkeld volgens de Triple Aim gedachte.

“Chronische zorg proactief organiseren en financieren”

Henk Jan is graag sparringpartner om “onmogelijke” verandering mogelijk te maken. Een mooi voorbeeld hiervan is het afschaffen van de veel besproken 24-uurs dienst en het invoeren van een nieuwe dienstenstructuur in een grote specialistenmaatschap. Henk Jan is en wordt graag betrokken bij een initiatieven op het gebied van substitutie en anderhalvelijnszorg en laat zich met regelmaat inhuren door o.a. zorggroepen, MSB’s en financiële instellingen om gesprekken met zorgprofessionals en organisaties van meerwaarde te voorzien. Henk Jan is op de hoogte van alternatieve integrale financieringsvormen en de wijze hoe deze financiering tussen partijen georganiseerd kan worden.

Nebbio…. biedt sinds december 2016 ook denk- , bestuurs- en organisatiekracht op het gebied van “integrator services”.

“De zorgprofessional in zijn/ haar kracht. Regisseren in plaats van administreren”

Als laatste stimuleert Henk Jan professionals in de zorg en zorgorganisaties om proactief de regie terug te nemen over hoe de zorg integraal, efficiënt en patiëntvriendelijk kan worden georganiseerd. Uiteraard staat de cliënt hierbij centraal maar ook het proces en de professional zelf! Henk Jan gaat ook graag de uitdaging aan om kritisch in gesprek te gaan over de huidige wijze waarop o.a. de huidige eerstelijnszorg is georganiseerd en hoe de huidige opleiding van professionals bijdraagt aan toekomstbestendige zorg.

Het roer gaat zeker om en Henk Jan maakt daar met u graag deel van uit.

Contact

  • Om snel te beoordelen of wij iets voor u kunnen betekenen

    Klikt u hier